Het Arboretum van Kalmthout in evolutie

De ouders van Abraham Rammeloo zijn beiden bioloog en stimuleerden zijn interesse van jongs af aan voor alles wat de omringende natuur hem te bieden had: groenten in de moestuin, aardperen en Solidago, fossielen, de sleutelbloemen in de natte populierenbossen van Humbeek. Hij was zeven wanneer vader hem meenam naar Afrika. Het ongerepte Mulanje massief in Malawi overweldigde hem en liet een onuitwisbare indruk achter.

“Als jonge adolescent had ik er geen idee van wat ik zou studeren. Iets met planten, iets met architectuur?. Het werd landschapsarchitectuur in Wageningen. De studie was breder: landinrichtingswetenschappen, recreatie, omgevingspsychologie, de invloed van beplanting op mensen. Zo leerde ik dat mensen de neiging vertonen spontaan bepaalde routes te volgen.